In memoriam Lucia Delmiche

Afgelopen zondag, 12 december, werden wij als bestuur van ons kunstenaarscollectief overvallen door het bericht dat Lucia Delmiche was overleden.

Afgelopen zondag, 12 december, werden wij als bestuur van ons kunstenaarscollectief overvallen door het bericht dat Lucia Delmiche was overleden.

Nog enkele weken geleden nam zij met bestuur en leden enthousiast deel aan de inrichting van ons eerste onderkomen aan de Stadstimmerwerf. De foto van Emile van Aelst, die ook in het Leidsch Dagblad werd gepubliceerd, is nog van zeer recente datum. Lucia had ideeen over inrichting, kleur, stijl en accommodatie om van ons nieuwe onderkomen een groot succes te maken.

Net zoals zij, voor tal van onze leden de grote stimulator was bij exposities in stad en streek. En zoals zij de contacten onderhield met iedere galerie, elk expositiehuis, elke mogelijke artistieke ontwikkelingskans die zich maar in onze omgeving voordeed.

Toen zij klaagde over zich niet zo lekker te voelen hadden we aanvankelijk niets door, maar toen plotseling alle berichten ophielden, apps niet meer werden beantwoord en ook de telefoon zweeg ging een onzer op onderzoek. En het onvoorstelbare bleek werkelijk: Lucia was reeds overleden. Tot grote verslagenheid van ons allen, bestuur en leden, die op de hoogte waren.

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en zullen, zoals wij ook in de advertentie in het Leidsch Dagblad hebben aangegeven, haar artistieke erfenis in ere houden,

Ton Kohlbeck, voorzitter