Jacqueline Borg

Jacqueline Borg heeft haar opleiding gevolgd aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Naast haar vrije werk specialiseerde zij zich vooral in het tekenen en schilderen van portretten.

Jacqueline Borg received her professional training at the Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Besides her non-commissioned work, she specialises in portraits.