Olga Dorrestijn

In 1998 ben ik begonnen met schilderen bij kunstenares Mieke Maerleveld (- 2014) . In mijn jonge jaren voelde ik mij al hiertoe aangetrokken, ook door mijn moeder die schilderde. Mieke heeft mij leren kijken naar licht en donker, vormen en buiten de vormen. Jaren later heb ik mijn schilderen verder ontwikkelt bij kunstenares Ditte Brouwer. Bij haar leerde ik vrijer te worden en meer te abstraheren.

Ik heb gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige en daarna 30 jr. als wijkverpleegkundige in Amsterdam. Het schilderen werkte therapeutisch voor mij. Een fijne uitingsvorm. En dat is nog steeds zo. Ik schilder expressief, vanuit mijn gevoel en vooral geïnspireerd door de natuur! Soms tegen het abstracte aan. Elk schilderij roept een specifieke sfeer op.                                                                        

Mijn motto: In de dimensie tussen Realistisch en Abstract, voel ik mij VRIJ en LOS van ALLES

Olga Dorrestijn tel: 0624526541, email: ollepol@hotmail.com