Nieuwe expositie Mondialen geopend

Van 8 juli t/m 5 augustus is er een nieuwe expositie van Mondialen Cherie Agterberg, Peet Heemskerk en Henk van den Ham.

Cherie is een impressionistische schilder en kunstenaar. Zij haalt haar inspiratie uit de natuur en is geïnteresseerd in de invloed van de mens op zijn/haar directe omgeving. Zij kijkt in verwondering, soms cultureel, soms spiritueel. In deze expositie laat zij een overzicht zien van haar werk m.b.t. het thema Bomen & Natuur en doet dit met prachtige impressionistische schilderijen, lino’s en doosjes met verrassende inhoud.


Peet
maakt in de jaren ’60 de grote beschilderde bioscoopborden van de REX, TRIANON en de LIDO en leerde zo als decorateur en letteraar met kwast en penseel omgaan. Na de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag richting grafisch ontwerpen en een lerarenopleiding Tekenen/Beeldende vorming doorlopen te hebben was hij jaren werkzaam als decorateur, grafisch ontwerper en docent marketing & communicatie. Daarnaast is schilderen zijn grote passie. Hij maakt concepten, sculpturen voor openbare toepassingen en schildert impressionistische, eigentijdse schilderijen.

Toen Henk het levenslicht zag, kon hij niet bevroeden dat het licht een belangrijke rol in zijn leven zou gaan spelen. Na zijn fotovaktechnische studies werd hij professioneel fotograaf. Nu hij gepensioneerd is, trekt hij er heerlijk op uit om op ongedwongen wijze foto’s te maken. Foto’s met inhoud, zoals lijnwerking, vlakverdeling, structuren e.d. Hij hoopt dat zijn prachtige foto’s in de Stadstimmerwerf anderen inspireert om zich te verdiepen in de fotografie. Zijn nominaties voor de Fine Art Photography Awards geven blijk van zijn vakmanschap.